Gruppi ElettrogeniGruppo Elettrogeno da 500 KW

Gruppo Elettrogeno 5 Kw